česká verze english version
C h o v a t e l s k á   s t a n i c e   z    R a j s k é h o   k o p c e

Chraněná chovatelská staniceNaše chovatelská stanice byla uznána a zanesena do registru chovatelských stanic 9. 7. 2003. V žádosti jsme vyplnili 6 možných názvů a schválen byl tento z Rajského kopce. Bydlíme v části Karviné, která se jmenuje Ráj a náš dům, včetně Biančina kotce, je na kopci. Odtud tedy název. Zatím máme jednu chovnou fenu Bianku Adamův Hrádek, ale uvažujeme, že v budoucnu si pořídíme další. Možná už i z Béčkového vrhu.

Původně jsme si Bianku kupovali jako hlídacího a Biankarodinného psa. Neměli jsme žádné ambice. Neuvažovali jsme o výstavách či speciálním výcviku. Ale člověk míní, život mění. Po absolvování první výstavy v Brně v r. 2001, kde byla Velmi nadějná a pak v Ostravě, kde získala CAJCe jsme uznali, že na to, aby byla jen na zahradě, je příliš pěkná a že bv to byla škoda neukázat ji i jiným. Výcvik ji hrozně bavil, a protože byla velmi učenlivá a šikovná, absolvovala brzy zkoušku BH a ZOP. Pak ji páníček připravoval na další, ale do toho přišlo hárání a krytí a první štěňátka, takže ze zkoušek sešlo.
 

 

  

© 2005 MM Sound
e-mail: mmsound@centrum.cz