Důvod naší neúčasti na psích akcích - naše nejmladší dcera<BR>Gabriela